کالاهای دست بافت

نوع نمایش :
117 کالا
مقایسه

عروسک بافتنی دختر السا

ویژگی های عروسک دختر السا:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 25 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس و کفش دارد.
» قد موها بلند است.
800000
700000
0
مقایسه

عروسک بافتنی آوا خانوم

ویژگی های عروسک بافتنی دختر بهار خانوم:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: 35 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: دارد
» قابلیت شستشو: دارد
» مفتول: گردن، دست و کمر دارد.
» پاهای عروسک از قسمت ران و زانو حالت شکسته دارد و به حالت های مختلف قابلیت نشستن دارد. اما عروسک به حالت ایستاده نمی تواند بایستد.
800000
650000
0
مقایسه

توری لباس شویی لباس و عروسک بافتنی

ویژگی های توری لباس شویی:
» حدودا 17*29سانتی متر
» جنس: پارچه توری
35000
30000
0
مقایسه

عروسک بافتنی سرمدادی پاندا

ویژگی های عروسک بافتنی سرمدادی پاندا:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
45000
0
مقایسه

عروسک بافتنی سرمدادی قورقوری

ویژگی های عروسک بافتنی سرمدادی قورقوری:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
45000
0
مقایسه

عروسک بافتنی سرمدادی هاپو

ویژگی های عروسک بافتنی سرمدادی هاپو:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
45000
0
مقایسه

عروسک بافتنی سرمدادی اردک

ویژگی های عروسک بافتنی سرمدادی اردک:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
45000
0
مقایسه

عروسک بافتنی سرمدادی پیشی

ویژگی های عروسک بافتنی سرمدادی پیشی:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
45000
0
مقایسه

عروسک بافتنی سرمدادی گربه

ویژگی های عروسک بافتنی سرمدادی گربه:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
45000
0
مقایسه

عروسک بافتنی سرمدادی خرسی

ویژگی های عروسک بافتنی سرمدادی خرسی:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
45000
0
مقایسه

عروسک بافتنی سرمدادی ببعی

ویژگی های عروسک بافتنی سرمدادی ببعی:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
45000
0
مقایسه

مجموعه عروسک بافتنی سرمدادی روباه

ویژگی های مجموعه عروسک بافتنی سرمدادی روباه:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
100000
90000
0
مقایسه

مجموعه عروسک بافتنی سرمدادی خرگوشی

ویژگی های مجموعه عروسک بافتنی سرمدادی خرگوشی :
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
100000
90000
0
مقایسه

مجموعه عروسک بافتنی سرمدادی زرافه

ویژگی های مجموعه عروسک بافتنی سرمدادی زرافه:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
100000
90000
0
مقایسه

مجموعه عروسک بافتنی انگشتی حیوانات

ویژگی های عروسک بافتنی مجموعه عروسک بافتنی انگشتی حیوانات:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
150000
140000
0
مقایسه

مجموعه عروسک بافتنی پدر پزرگ و مادربزرگ انگشتی

ویژگی های عروسک بافتنی:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
100000
90000
0
مقایسه

عروسک بافتنی خانواده انگشتی

ویژگی های عروسک بافتنی خانواده انگشتی:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 8 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: ندارد
» قابلیت شستشو: دارد
250000
190000
0
مقایسه

عروسک بافتنی درسا خانوم

ویژگی های عروسک بافتنی:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 26 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: دارد(دامن، تاپ و پا بند قابلیت تعویض دارند.)
» قابلیت شستشو: دارد
» مفتول: کامل بدن دارد.(سر، کمر، دست و پا)
600000
520000
0
مقایسه

عروسک بافتنی آقا آرتا

ویژگی های عروسک بافتنی آقا آرتا:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 35 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: (کت، شلوارک، تیشرت، شال ،کلاه، کفش و کیف، قابلیت تعویض دارند.)
» قابلیت شستشو: دارد
» مفتول: کامل بدن دارد.(سر، کمر، دست و پا)
» قابلیت پرخش سر دارد.
800000
700000
0
مقایسه

عروسک بافتنی نگار خانوم

ویژگی های عروسک بافتنی نگار خانوم:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 32 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: دارد(شال، کلاه، پیراهن، کفش و ساق پا قابلیت تعویض دارند.)
» قابلیت شستشو: دارد
» مفتول: کامل بدن دارد.(سر، کمر، دست و پا)
700000
650000
0
مقایسه

عروسک بافتنی نورا خانوم

ویژگی های عروسک بافتنی:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 31 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: دارد
» قابلیت شستشو: دارد
» مفتول: کامل بدن دارد(گردن، کمر، دست و پا)
700000
650000
0
مقایسه

عروسک بافتنی ستیلا خانوم

ویژگی های عروسک بافتنی دختر بامزه:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 25 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: دارد
» قابلیت شستشو: دارد
» مفتول: کامل بدن دارد(گردن، کمر، دست و پا)
500000
450000
0
مقایسه

عروسک بافتنی نیلا خانوم

ویژگی های عروسک بافتنی :
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 32 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: دارد
» قابلیت شستشو: دارد
» مفتول: کامل بدن دارد.(گردن، کمر، دست و پا)
» قابلیت چرخش سر و گردن دارد.
دو دست لباس کامل دارد.
900000
850000
0
مقایسه

عروسک بافتنی هلنا خانوم

ویژگی های عروسک بافتنی دختر بامزه:
» نوع دست بافت: قلاب
» جنس نخ: کاموا اکریل تاب
» قد: حدودا 26 سانتی متر
» قابلیت تعویض لباس: تیشرت تعویض می شود. شلوارک و کفش تعویض نمی شود.
» قابلیت شستشو: دارد
» مفتول: کامل بدن دارد.(گردن، کمر، دست، پا)
» قابلیت چرخش سر دارد.
»یک کوله پشتی دارد.
700000
550000
0
loading

در حال بازیابی ...


هفت روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگوی شما هستیم.