85000 20000
زیرگروه ها
مارک

انواع زیورآلات زنانه و مردانه

نوع نمایش :
36 کالا
دستبند نگین دار مسی کد 17  -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند نگین دار مسی کد 17

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
25000
دستبند نگین دار مسی کد 16 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند نگین دار مسی کد 16

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
25000
دستبند سه نگین مسی کد 14 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند سه نگین مسی کد 14

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
27000
دستبند سه نگین مسی کد 13 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند سه نگین مسی کد 13

ویژگی های دستبند سه نگین مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز هر نگین: طول 1.7 و عرض 1.1 سانتی متر
» سایز زنجیر: طول 16 سانتی متر
27000
دستبند نگین دار مسی کد 12 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند نگین دار مسی کد 12

ویژگی های دستبند نگین دار مسی:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» ابعاد: طول 2.5 و عرض 1.7 سانتی متر و قطر حلقه 6 سانتی متر
30000
نیم ست مسی کد 13 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی کد 13

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.9 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.4 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 2.9 و عرض 1.9 سانتی متر
25000
نیم ست مسی نگین دار کد 10 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی نگین دار کد 10

ویژگی های نیم ست مسی نگین دار:
» جنس: مس
» سنگ: دارد
» سایز انگشتر:
نگین: طول 2.9 و عرض 1.9
حلقه: قطر 2 سانتی متر
» سایز نگین گردنبند: طول 2.9 و عرض 2 سانتی متر
» سایز زنجیر گردنبند: طول 47 سانتی متر
» سایز دستبند:
نگین: طول 2.9 و عرض 2 سانتی متر
حلقه: قطر 6 سانتی متر
85000
نیم ست مسی کد 08 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی کد 08

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.4 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.4 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 3.3 و عرض 1.1 سانتی متر
24000
نیم ست مسی کد 07 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی کد 07

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.3 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.2 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 2.9 و عرض 1.6 سانتی متر
25000
نیم ست مسی کد 06 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی کد 06

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1.4 و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2.3 و قطر 5 سانتی متر
» سایز گوشواره: طول 2.3 و عرض 1.1 سانتی متر
24000
دستبند مسی طرح بافت کد 10 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند مسی طرح بافت کد 10

ویژگی های دستبند مسی طرح بافت:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 8 میلی متر - قطر 6 سانتی متر
20000
دستبند مسی طرح گل کد 10 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند مسی طرح گل کد 10

ویژگی های دستبند مسی طرح گل:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 1.5 سانتی متر - طول 7 و عرض 5 سانتی متر
27000
نیم ست مسی طرح هخامنش کد 05 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی طرح هخامنش کد 05

ویژگی های نیم ست مسی طرح هخامنش:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1سانتی متر و قطر 1 سانتی متر و 7 میلی متر
» سایز دستبند: پهنا 1 سانتی متر و طول 6 و عرض 4.5 سانتی متر
40000
نیم ست مسی طرح هخامنش کد 04 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی طرح هخامنش کد 04

ویژگی های نیم ست مسی طرح هخامنش:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 1سانتی متر و 9 میلی متر قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 2 سانتی متر و طول 6.5 و عرض 5 سانتی متر
40000
نیم ست مسی کد 03 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی کد 03

ویژگی های نیم ست مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 6.5 میلی متر و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 8.5 میلی متر و طول 6.5 و عرض 5 سانتی متر
38000
نیم ست مسی طرح گل کد 02 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی طرح گل کد 02

ویژگی های نیم ست مسی طرح گل:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: پهنا 5 میلی متر و قطر 2 سانتی متر
» سایز دستبند: پهنا 6 میلی متر و طول 7 و عرض 5 سانتی متر
40000
انگشتر مسی طرح گل کد 01 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

انگشتر مسی طرح گل کد 01

ویژگی های انگشتر مسی طرح گل:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 5 میلی متر و قطر 2سانتی متر
» قابلیت تنظیم: دارد
20000
دستبند مسی طرح گل مدل مفتولی کد 08 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند مسی طرح گل مدل مفتولی کد 08

ویژگی های دستبند مسی طرح گل مدل مفتولی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 6 میلی متر و طول 6.5 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر
25000
دستبند مسی طرح گل کد 07 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند مسی طرح گل کد 07

ویژگی های دستبند مسی طرح گل:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 5 میلی متر و طول 6 سانتی متر و عرض 4.5 سانتی متر
25000
دستبند مسی طرح فروهر مدل مفتولی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند مسی طرح فروهر مدل مفتولی

ویژگی های دستبند مسی طرح فروهر مدل مفتولی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 4 میلی متر و طول 7 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر
25000
دستبند مسی طرح گل کد 05 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند مسی طرح گل کد 05

ویژگی های دستبند مسی:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 9 میلی متر و طول 7 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر
24000
دستبند مسی طرح گل کد 03 -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند مسی طرح گل کد 03

ویژگی های دستبند مسی طرح گل:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» ابعاد: پهنا 9 میلی متر و طول 7 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر
22000
نیم ست مسی طرح مارپیچ -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

نیم ست مسی طرح مارپیچ

ویژگی های نیم ست مسی طرح مارپیچ:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز انگشتر: قطر 2 سانتی متر و پهنا 1 سانتی متر
» سایز دستبند: قطر 5 سانتی متر و پهنا 1.5 سانتی متر
37000
دستبند مسی طرح بافت -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

دستبند مسی طرح بافت

ویژگی های دستبند مسی طرح بافت:
» جنس: مس
» سنگ: ندارد
» سایز: قطر 6 سانتی متر و پهنای 7 میلی متر
40000
loading

در حال بازیابی ...

رهگيري سفارش

هفت روز هفته ، ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگوی شما هستیم.

info@luxeshops.ir

ارتباط با فروشگاه اینترنتی لوکس شاپ