انواع آبنبات و شکر پنیر بجنورد

نوع نمایش :
40 کالا
آبنبات (شکرپنیر) پسته ای حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
موجود

آبنبات (شکرپنیر) پسته ای حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) پسته ای مخصوص حسن زاده:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: پسته، هل، زعفران
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
35000
آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) گل سرخ مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل سرخ
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
22000
آبنبات (شکرپنیر) زرشکی حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) زرشکی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) زرشکی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: زرشک
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
22000
آبنبات (شکرپنیر) هلدار حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) هلدار حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) هل دار مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
19000
آبنبات (شکرپنیر) دارچینی حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) دارچینی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) دارچینی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: دارچین، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
19000
آبنبات (شکرپنیر) قره قروتی حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) قره قروتی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) قره قروتی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل سرخ
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
22000
آبنبات (شکرپنیر) کنجدی حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) کنجدی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) کنجدی مخصوصحسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کنجد، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
19000
آبنبات (شکرپنیر) لیمویی حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) لیمویی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) لیمویی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: مغز لیمو عمانی
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
17000
آبنبات (شکرپنیر) نارگیلی حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) نارگیلی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) نارگیلی مخصوصحسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: پودر نارگیل
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
19000
قندنوش گیاهی -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

قندنوش گیاهی

ویژگی های قندنوش گیاهی:
» وزن خالص: 300 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: زعفران- گل محمدی- آویشن- دارچین- گل گاوزبان- لیمو- کاکوتی- زنجبیل- به لیمو- چای ترش
35000
آبنبات (شکرپنیر) مخلوط حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) مخلوط حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) مخلوط مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: مخلوط
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
22000
آبنبات (شکرپنیر) دو رنگ حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) دو رنگ حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) دو رنگ مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل سبز و کاکائو
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
19000
آبنبات قندی چای ترش حسن زاده -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات قندی چای ترش حسن زاده

ویژگی های آبنبات قندی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: چای ترش
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
16000
آبنبات قندی زعفرانی حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات قندی زعفرانی حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات قندی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: زعفران
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
16000
آبنبات قندی لیمویی حسن زاده (بجنورد) -
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات قندی لیمویی حسن زاده (بجنورد)

ویژگی های آبنبات قندی لیمویی:
وزن خالص: 400 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: لیمو
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
16000
آبنبات (شکرپنیر) کاکائویی حسن زاده بجنورد - Hasanzadeh Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 0نفر ) 0
موجود

آبنبات (شکرپنیر) کاکائویی حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) کاکائویی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کاکائو، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
18000
آبنبات (شکرپنیر) بهاره فیاض بجنورد - Fayyaz Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
به من اطلاع بده

آبنبات (شکرپنیر) بهاره فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) بهاره مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: مخلوط 16 آبنبات فیاض
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
آبنبات (شکرپنیر) پسته ای هلدار زعفرانی فیاض بجنورد - Fayyaz Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
به من اطلاع بده

آبنبات (شکرپنیر) پسته ای هلدار زعفرانی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) پسته ای، هلدار، زعفرانی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: پسته، هل، زعفران
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
آبنبات (شکرپنیر) هلدار فیاض بجنورد - Fayyaz Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
به من اطلاع بده

آبنبات (شکرپنیر) هلدار فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) هلدار مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: هل
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی فیاض بجنورد - Fayyaz Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
به من اطلاع بده

آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: گل محمدی
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
آبنبات (شکرپنیر) کنجدی فیاض بجنورد - Fayyaz Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
به من اطلاع بده

آبنبات (شکرپنیر) کنجدی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) کنجدی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: کنجد
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
آبنبات (شکرپنیر) زرشکی فیاض بجنورد - Fayyaz Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
به من اطلاع بده

آبنبات (شکرپنیر) زرشکی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) زرشکی مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: زرشک
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
آبنبات (شکرپنیر) بهار نارنج فیاض بجنورد - Fayyaz Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
به من اطلاع بده

آبنبات (شکرپنیر) بهار نارنج فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) بهار نارنج مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: بهار نارنج
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
آبنبات (شکرپنیر) نعناع فلفلی فیاض بجنورد - Fayyaz Candy
مقایسه
امتیاز کاربران ( 1نفر ) 4
به من اطلاع بده

آبنبات (شکرپنیر) نعناع فلفلی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) نعناع فلفلی مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: نعناع فلفلی
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
loading

در حال بازیابی ...

رهگيري سفارش

هفت روز هفته ، ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگوی شما هستیم.

info@luxeshops.ir

ارتباط با فروشگاه اینترنتی لوکس شاپ