انواع آبنبات و شکر پنیر بجنورد

نوع نمایش :
44 کالا
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) پسته ای حسن زاده بجنورد

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) پسته ای مخصوص حسن زاده:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: پسته، هل، زعفران
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
150000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) گل محمدی حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) گل سرخ مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل سرخ
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
75000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) زرشکی حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) زرشکی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: زرشک
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
75000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) هلدار حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) هل دار مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
70000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) دارچینی حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) دارچینی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: دارچین، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
70000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) قره قروتی حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) قره قروتی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: گل سرخ
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
70000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) کنجدی حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) کنجدی مخصوصحسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کنجد، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
70000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) لیمویی حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) لیمویی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: مغز لیمو عمانی
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
60000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) ساده حسن زاده بجنورد 500 گرمی

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) ساده حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
40000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) نارگیلی حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) نارگیلی مخصوصحسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: پودر نارگیل
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
60000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) مخلوط حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) مخلوط مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: مخلوط
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
75000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) دو رنگ حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) دو رنگ مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: هل سبز و کاکائو
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
60000
0
مقایسه

شکر پنیر (آبنبات) کاکائویی حسن زاده بجنورد 500 گرمی

Hasanzadeh Candy

ویژگی های آبنبات (شکر پنیر) کاکائویی مخصوص حسن زاده:
وزن خالص: 500 گرم
تولید: ایران (بجنورد)
ترکیبات گیاهی: کاکائو، هل سبز
از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها استفاده نماید.
60000
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) بهاره فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) بهاره مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: مخلوط 16 آبنبات فیاض
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) پسته ای هلدار زعفرانی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) پسته ای، هلدار، زعفرانی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: پسته، هل، زعفران
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) هلدار فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) هلدار مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: هل
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) گل محمدی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: گل محمدی
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) کنجدی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) کنجدی فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: کنجد
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) زرشکی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) زرشکی مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: زرشک
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) بهار نارنج فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) بهار نارنج مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: بهار نارنج
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

قندنوش گیاهی

ویژگی های قندنوش گیاهی:
» وزن خالص: 300 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: زعفران- گل محمدی- آویشن- دارچین- گل گاوزبان- لیمو- کاکوتی- زنجبیل- به لیمو- چای ترش
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) نعناع فلفلی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) نعناع فلفلی مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: نعناع فلفلی
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

آبنبات (شکرپنیر) نارگیلی فیاض بجنورد

Fayyaz Candy

ویژگی های آبنبات (شکرپنیر) نارگیلی مخصوص فیاض:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران (بجنورد)
» ترکیبات گیاهی: نارگیل
» از این محصول می توانید همراه چای و انواع دمنوش ها به عنوان جایگزین قند استفاده نمایید.
به من اطلاع بده
0
مقایسه

نبات چوب دار زعفرانی

ویژگی های نبات چوب دار:
» وزن خالص: 500 گرم
» تولید: ایران
» ترکیبات گیاهی: زعفران
به من اطلاع بده
0
loading

در حال بازیابی ...

هفت روز هفته، ۲۴ ساعت شبانه‌روز پاسخگوی شما هستیم (32428103-058)